Ana Sayfa
Öğrenci
İş Olanakları

Kimyagerlerin iş olanakları

Kimyagerler Mezun Olduktan Sonra Nerelerde İş Bulabilirler?

Kimya Bölümü Mezunları aşağıda belirtilen alanlarda iş bulabilirler. Bunlar;

 1. ÖZEL SEKTÖRDE

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkındaki 6269 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesi esas alınarak hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre, kimya sektörünün (Kimya sektörü, temizlik ürünleri, boya, kozmetik ürünleri, ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra, tarım sektörü için gübreler ve tarım ilaçları, kimya sanayiinin de dahil olduğu imalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik kimyasallar, boyalar, laboratuvar kimyasalları, termoplastikler ve benzeri ürünleri üretmektedir) tüm alanlarında iş bulma olanağına sahip olduğu gibi bunun dışında

 1. Çevre kanunu ve bu kanunun ilgili maddelerine göre çıkarılan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe göre: ilgili işletmelerde ve bu alanda görevlendirilmiş danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak,
 2. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre gıda üreten iş yerleri ile gıda ile temas eden malzeme üreten işyerlerinde, üretim Sorumlusu ve istihdam ve istihdamı zorunlu personel olarak,
 3. Kozmetik Kanununun 7. Maddesine dayanılarak çıkarılan Kozmetik Yönetmeliğine göre: kozmetik sektöründe üretim – laboratuvar personel / sorumlusu ve sorumlu teknik eleman olarak,
 4. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitim leri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre: İş Güvenliği Uzmanı olarak,
 5. Madeni yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğe göre: Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde üretim, analiz personeli/sorumlu müdür olarak çalışabilmektedir.
 1. KAMU SEKTÖRÜNDE
 1. Sağlık Bakanlığı,
 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 3. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı,
 4. Kültür Bakanlığı,
 5. Üniversiteler,
 6. Adli Tıp Kurumu,
 7. Makine Kimya Kurumu,
 8. İç İşleri Bakanlığı Kriminal (polis) Laboratuvarları,
 9. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı,
 10. Ekonomi Bakanlığı Laboratuvarları,
 11. Belediyelerin Çevre Atık Su Laboratuvarları,
 12. Hıfzıssıhha Laboratuvarları,
 13. Gümrük Laboratuvarları,
 14. DSİ, DMO, TSE, MTA,