Ana Sayfa
Öğrenci
Tek Ders Sınavı Yönetmeliği

SAÜ Lisans Tek Ders Yönetmeliği

SAU Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tek Ders sınavı

MADDE 22 – (1) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek FF veya GR notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınav sonucunda en yüksek  notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(3) Bitirme Çalışması, yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen başvuru tarihine kadar öğrenim gördükleri birimlere yazılı olarak müracaat ederler. İlgili birim; öğrencilerin durumunu inceledikten sonra tek ders sınav hakkı kullanılacak dersi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirir.