Ana Sayfa
Duyurular
Yaz Okulu Duyurusu

Yaz Okulu Duyurusu

Değerli Öğrenciler,

Üniversitemiz senatosunun aldığı kararla bölümümüzde bu yıl yaz okulu açılmayacak olup yaz okulunda başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesini rica eder, başarılar dileriz.

 

Sakarya Üniversitesi Bölümümüz Öğrencilerinin Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Açtığı Yaz Okulunda Ders Almasına İlişkin Uygulanacak Kriterler ve Dikkat Edilecek Hususlar

 

1-)Yükseköğretim Kurulunun, 26/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilmesi için Ders alınmak istenilen üniversitenin ilgili programının (aynı puan türü olmak kaydıyla) taban puanı, Üniversitemizde kayıtlı olduğu programın 2023 yılı taban puanından yüksek olması gerekir.

2-) Öğrenci; Fakültenin ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurur. Başvuru süreci ile ilgili tüm işlemler Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülecektir. (Başvuru formu Ektedir)

3-)  Öğrencinin farklı üniversitenin bölümlerinden alacağı ders veya derslerin, Öğrenim çıktısı ve içerik denkliklerinin,  gideceği üniversitenin yaz okuluna başlamadan önce Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

4-) Farklı Üniversitelerden ders alma işlemleri Sakarya Üniversitesi Yaz öğretimi yönergesinin 9-10-11 maddeleri kapsamında yapılacaktır.

Madde 9 – (1) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı toplam en fazla 20 birim saatlik ders alabilir (Üniversitemiz Senatosu 30.05.2024 tarihli 676 sayılı toplantısı "2" no'lu kararına göre).

Madde 10 – (1) Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçip de yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir. Yaz öğretimi sonunda alınan başarı notları yüzde on sıralamasını değiştirmez.

Madde 11 – (1) Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan önlisans ve lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilir.

5-) Öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda; bitirme, tasarım, staj, laboratuvar ve benzeri dersleri alamazlar.

6-) Bölüm Başkanlıklarına herhangi bir başvuru yapmadan yaz okulunda farklı üniversitelerde ders alan öğrencilerin notları yaz okulu sonunda dikkate alınmayacaktır.

7-) Haftalık ders programlarında hafta içi en az 3 gün dersi olmayan öğrenciler Yaz okulunda aynı zamanda staj yapabilirler. Aksi durumda olan öğrenciler Yaz okulu ile birlikte staj yapamazlar.