STAJ SİSTEMİ/Dilekçe

Kimya Bölümü Staj Sistemi

 Sicil Fişi
 Staj Defteri
___________________________________________________________________
Kimya Bölümünün 30.10.2012 tarih ve 2012/51 nolu Bölüm Kurulu Kararı gereğince 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği”ne göre isteyenlerin Tıbbi Laboratuvarlarda görev alabilmeleri için staj sürelerinin 60 iş gününe çıkarılması uygun görülmüştür.

Eğer sağlık sektöründe 20 günlük zorunlu staj yapacaksanız ilaveten 40 günlük daha isteğe bağlı staj yapılması gerekmektedir. Staj evraklarının Staj Komisyonu Başkanına imzalatılması gerekmektedir.
Evraklar aşağıdadır.