Ana Sayfa
Duyurular
Önceki Öğrenmelerin Tanınması (muafiyet) Sınavlarına Başvurular Hk.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması (Muafiyet) sınavlarına başvurular hk.

2019-2020 Öğretim Yılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması (Muafiyet) sınavlarıyla ilgili Senato Esasları, başvuru takvimi ve evrakları ektedir. Başvuru yapacak öğrencilerin, aşağıda bulunan ilgili senato esaslarına dikkat ederek başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuru ve Değerlendirme
MADDE 5-


4) Başvuru ile birlikte verilecek ekler:

a) Dersler için; yetkili eğitim kurumlarından veya kamu kurumlarından alınmış konu ile alakalı Eğitim Sertifikası veya eğitim alındığına dair Referans Mektubu,
(Açıklama: Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar için hazırlanmış sertifikalar veya referans mektupları; bilgi, beceri ve yetkinlikler, yaptığı faaliyetler, çalışma/eğitim sürelerini gösterir nitelikte olmalıdır. Bu belgeler işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış olmalıdır. Öğretim elemanlarından alınmış referans mektupları kabul edilmez.)

 

"Önceki Öğrenmelerin Tanınması" sınavları için başvuru    2 - 3 - 4 Eylül 2019 
Başvuru değerlendirmelerinin ve sınavların uygulanma şekillerinin ilanı 6 Eylül 2019 Cuma
Sınavların uygulanması  9 - 10 Eylül 2019
Sınav sonuçlarının açıklanması  13 Eylül 2019 Cuma