Ana Sayfa
Sanayi Atıkları Doğal Yaşamı Tehdit Ediyor

Sanayi Atıkları Doğal Yaşamı Tehdit Ediyor

Sanayi Atıkları Doğal Yaşamı Tehdit Ediyor

Sanayileşme, kentleşme ve hızlı nüfus artışının yanı sıra tarımda yoğun ve bilinçsiz olarak kullanılan zirai ilaçlar ve kimyasal gübreler doğal yaşamı olumsuz etkileyerek su ve sediment kirliliği oluşumuna neden oluyor. Atıklarını arıtmadan doğrudan doğaya bırakan sanayi kuruluşları, bu kirliliğin oluşmasında en büyük payı oluşturuyor. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Aşağı Sakarya Nehri’nin tarımsal, rekreasyon ve kullanma suyu amaçlı olarak kullanılabilmesi amacıyla hazırladıkları projeyle bu kirliliğin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Tübitak tarafından desteklenen projeyle ilgili olarak görüştüğümüz SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. M.Şahin Dündar; “Proje kapsamında havzaya adını da veren Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e dökülmeden önceki son bölümü olan Aşağı Sakarya Nehri’ni araştırma evreni olarak belirledik. Nehirden alınan su ve sediment örnekleri aylara göre analiz edilerek, gerek ağır metal kirliliğinin meydana gelip gelmediği gerekse kirlilik boyutunun fiziksel ve kimyasal parametreler yardımıyla incelenmesi ve izlenmesi şeklinde gerçekleştirildi” dedi.

M.Şahin Dündar; “Nehrin çevresel faktörlerle, sanayi ve yerleşim birimlerinin atıklarıyla veya tarımsal ilaçlama ve gübreleme ile ne oranda kirlendiğinin tespitine yönelik olarak tamamlanmış olan bu araştırmada, özellikle içme suyu veya sulama suyu amaçlı olarak Sakarya Nehri’nin ne ölçüde kullanılabileceğinin oranı belirlenmiştir. Tam olarak kontrol altında tutulamayan tarımsal, evsel ve endüstriyel deşarjlar nedeniyle birçok kez Sakarya Nehri veya kollarından gelen kirliliklerle balık ölümlerinin gerçekleştiği bilinmektedir” diyerek sözlerine devam etti.

Toplam Çözünmüş Madde ve Sülfat açısından nehir suyunun standart değerlerin üzerinde olduğu söyleyen Dündar; “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre kıta içi su kaynaklarının kalite sınıfları belirlenmiş olup Sülfat ve Toplam Fosfor açısından 3. Sınıf, Klorür, Toplam Çözünmüş Madde, Nitrat, Oksijen Doygunluğu ve BOİ5 açısından 2. Sınıf, diğer parametreler açısından ise 1. Sınıf su kalite değerlerine sahiptir” dedi.

Doğal Yaşam Tehdit Altında